Skip to main content

Už aj na slovensku

Jedinečné ochranné rúška

s bionanotechnológiou

Výrobca je globálnym lídrom v oblasti výskumu nanobiotechnológií a vytvára globálne inovatívne riešenia založené na základných hodnotách udržateľnosti, zdravia a pohodlia, ktoré sa usilujú o blaho ľudí, spoločnosti a našu planétu Zem prostredníctvom nášho široko inovatívneho produktu.

Prvá chirurgická maska na svete s použitím Nano Biotech sa ukázala ako účinná proti 99% SARS-CoV-2 * Držíme kľúče od všetkých inovácií pre lepší život.

Chirurgická maska WAKAMONO aplikovaná na tkaninu GECIDE bola vyhodnotená ako úplne inaktivačný účinok na SARS-CoV-2 až 99% * a ďalšie mikrobiálne látky vrátane HUMAN CORONAVIRUS, INFLUENZA a H1N1 ** – obalené vírusy a POLIOVIRUS-I ** – -obalené vírusy.

Prečo si vybrať naše rúška?

  • Ochrana pred COVID-19 aj inými vírusmi a to 24 hodín (nie len 3 hodiny)
  • Zlikviduje vírusové ochorenia do 30 sec a to priamo na rúšku
  • Príjemne voňavé 
  • Dobre sa cez nich dýcha!

Súčasná pandémia COVID-19 spôsobená vírusom SARS-CoV-2 trhá globálne zdravotné systémy na kusy. COVID-19 je nielen kritickou hrozbou pre obyvateľstvo s rizikovými faktormi, ale vytvára aj dramatický ekonomický dopad z hľadiska chorobnosti a celkového prerušenia ekonomických aktivít.

Výrobca má vytvorenú celosvetovú distribučnú sieť po celom svete. Vytvárame globálne inovatívne riešenia založené na našich základných hodnotách udržateľnosti, zdravia a pohodlia, snažiacich sa o blaho ľudí, spoločnosti a našej planéty Zem prostredníctvom nášho široko inovatívneho sortimentu výrobkov v mnohých oblastiach osobných ochranných prostriedkov, potravín, kozmetiky , zdravotníctva a iné.

notechnológia – inovatívny vedecký pokrok

Sme špičkou v oblasti výskumu nových technológií vybavením modernými strojmi, prenosom technológií a medzinárodnou spoluprácou.

Americana facial jednorázová maska


registrovaná na ministerstve zdravotníctva je prvou pednorázovou chirurgickou maskou na svete, ktorá používa nano-biotrchnológie na boj proti pandémii koronavírusov.

Špeciálna vnútorná vrstva v GECIDE pokrytá miliónmi kryštalizovaných organických nanočastíc, vybraných z miliárd molekúl prírodného pôvodu, vytvára akúsi „pascu“ schopnú zachytiť a zničiť vírusy a baktérie hneď po kontakte s týmito nanočasticami.

Testy vykonané najprestížnejšími svetovými orgánmi, ako sú TUV Sud, Analytické laboratórium JK, Centrum zabezpečovania a testovania kvality a Mikrobiologické detekčné centrum Guandong, potvrdzujú schopnosť GECIDE eliminovať 99,9% vírusu SARS-CoV-2.

Eliminuje 99,9% vírusov


Maska je nielen schopná zachytiť a eliminovať 99,9% aj zauzdrených vírusov chrípky A H1N1, nezapuzrených vírusov, ako je Poliovirus-I, a 99,9% širokého spektra patogénnych baktérií.

12

Cena je bez DPH za jedno balenie

Pyramída na hodnotenie mikroorganizmov od najmenej po vysokú rezistenciu voči mikrobicídom, ako sú obalené vírusy s nízkou úrovňou rezistencie vrátane SARS-CoV-2, H1N1 atď. Alebo neobalené vírusy s takmer vysokou úrovňou rezistencie.

Polivírus typu I – 90,58%
Candida albicans – 99,99%
Staphylococcus aureus – 99,99%
Klebsiella pneumoniae – 99,99%
H1N1 – 99,45%
SARS-CoV-2 – 99,99%